Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

University of Pennsylvania Χορηγὸς ΑΑΕΛΛΑΣ


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΕΚΔΟΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.


Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.Β.Ε.
Νικηταρά 2 10 678 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 – 38 22 496
Διατίθεται ελεύθερο σε μορφή pdf στη διεύθυνση
http://www.hellenic-foundation.gr/downloads.asp
κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εικόνα του βιβλίου.


Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος
Lindback Award (1987) Villanova University