Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ- Ιστορική Παιδαγωγική της Τεχνολογίας

Ιστορική παιδαγωγική της τεχνολογίας :
Τα ρεύματα και οι καινοτομίες που οδήγησαν από το παλιό στο σύγχρονο σχολείο και στην εισαγωγή της τεχνολογίας στο σχολικό πρόγραμμα - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2001.  526σ. · 19x13εκ. -Κριτική Διεπιστημονική Βιβλιοθήκη · 11
ISBN 960-344-889-3, ISBN-13 978-960-344-889-1