Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Τσιαντής Γιώργος : Η Μεταφυσική των Ναρκωτικών- Δοκίμιο Εφαρμοσμένης Ηθικής

Κύπρος 2008, σελ. 287, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας
ISBN 978-9963-634-44-6


Από τον Πρόλογο του βιβλίου:
.......
Αν  λοιπόν τα «ναρκωτικά» συνιστούν στις μέρες μας  «πρόβλημα», είναι γιατί συνιστούν ένα από τα εμφανέστερα, ταυτόχρονα δε και τραγικότερα, συμπτώματα αυτής της «πολιτισμικής κρίσης». Το επαρκές αίτιο όμως, το οποίο συνήθως λανθάνει αν και βρίσκεται πίσω από την πραγμάτωση της κρίσης, έχει διττό πλην ενιαίο χαρακτήρα: αφορά από τη μια μεριά στο τεχνικό πνεύμα που θεμελιώνει «μεταφυσικά» το κυρίαρχο αναπτυξιακό-πολιτισμικό «μοντέλο, και από την άλλη στη συρρίκνωση έως και εξαφάνιση της πολιτικής ως του κατεξοχήν «πολιτισμικού στοιχείου», ήγουν της κουλτούρας που διαπερνά την ανθρώπινη φύση και που είθισται κάποτε να νοηματοδοτεί ως μια συλλογική, στο πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας, διαλεκτική δραστηριότητα συνολικά την ύπαρξή της.
....
Οπισθόφυλλο:

Αν τα ναρκωτικά συνιστούν ένα βιολογικό ή αυστηρώς ατομικό πρόβλημα τότε η παροχή κάποιας υποκατάστατης ουσίας θα επαρκούσε ως λύση. Αν όμως, όπως υποστηρίζουμε, τα ναρκωτικά αποτελούν ναι μεν ενα πολυπαραγοντικό, αλλά πρωταρχικώς ένα σαφέστατα κοινωνικό πρόβλημα, τότε οι "λύσεις" που προτείνονται θα πρέπει να ενσωματώνουν στον πυρήνα τους αυτή την κοινωνική και δη "πολιτική¨, με το αρχαιοελληνικό νόημα του όρου, διάσταση: δηλαδή την "πολιτική" που ασκείται από τους πολίτες στο πλαίσιο της "πόλης"...


<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2lCFh4Qd9t4?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/2lCFh4Qd9t4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>