Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Philosophica et Critica


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεχίζεται και εν μέσω θέρους η δημοσίευση κειμένων στο περιοδικά Κριτικά, με πιο πρόσφατα τα εξής:
·                     2011-04 G. SteinerΧάιντεγκερ. Αθήνα: Πατάκης 2009. / Χ. Μαλεβίτσης: Άπαντα, τ. 3, «Η Φιλοσοφία του Χάιντεγκερ». Αθήνα: Αρμός 2010.
Κρίνει ο Τζιοβάνης Γεωργάκης (4.6.11).
·                     2011-05 Νταν Ζαχάβη: Χούσσερλ. Εισαγωγή στη φαινομενολογία του. Αθήνα: Αρμός 2010.
Κρίνουν οι: Εύη Γραμμάτη, Χρήστος Κανέλλος, Παναγιώτης Σκλαβο
ύνος, Νίκος Σουελτζής (15.7.11)
·                     2011-06 Σ. Βιρβιδάκης: Η υφή της ηθικής πραγματικότητας. Αθήνα: Leader Books 2009.Κρίνει ο Ανδρέας Μιχαλάκης (1.8.11).
Σε λίγες ημέρες θα δημοσιευθεί επίσης βιβλιοκρισία της έκδοσης
·                     Ευγενίου Βουλγάρεως: Λογική («Κείμενα νεοελλήνων φιλοσόφων», 2). Προλεγόμενα – επιμέλεια – ευρετήρια: Κ.Θ. Πέτσιος
Το περιοδικό είναι ανοικτό τόσο σε καταξιωμένους ερευνητές όσο και σε υποψηφίους διδάκτορες. Δημοσιεύει πρωτότυπες βιβλιοκρισίες έκτασης 1.000-2.500 λέξεων για ελληνικές ή ξενόγλωσσες εργασίες από τον χώρο της φιλοσοφίας (ή από συγγενείς κλάδους), των οποίων η έκδοση δεν απέχει περισσότερα από δύο χρόνια από τη δημοσίευση της βιβλιοκρισίας.

Οι συγγραφείς και εκδότες που επιθυμούν την καταχώρηση πρόσφατων φιλοσοφικών εκδόσεων στη σελίδα πληροφόρησης
παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιβλία στην εξής δνση:
Παναγιώτης Θανασάς (Για τα Κριτικά) – ΑΠΘ, Τομέας Φιλοσοφίας  54124 Θεσσαλονίκη

__________________________
Philosophica et Critica